Studenti Projektnog menadžmenta radili društveno odgovorne projekte

Studenti Projektnog menadžmenta radili društveno odgovorne projekte

U sklopu kolegija Projektni menadžment, studenti 4. godine preddiplomskog studija i 3. godine stručnog studija radili su društveno odgovorne projekte u sklopu praktične nastave, pod mentorstvom i koordinacijom profesora, doc.dr.sc. Nikole Papca i asistentice Lidije Šunjić, mag.oec.

Zadatak je bio napisati i realizirati projekt te potom vršiti evaluaciju.

Cilj projekta bio je uključiti lokalne zajednice, stručne organizacije i ostale interesno – utjecajne skupine u svoje aktivnosti s ciljem stvaranja čvršće suradnje, obostranog razumijevanja i ispunjavanja potreba.

Ukupno je rađeno četiri projekta. A studenti su pored praktičnog dijela, imali priliku i naučiti kako napraviti matricu zainteresiranih strana, matricu logičkog okvira, Gantogram, budžet i ostalo.

Projekt ,,Knjiga na dar“ imao je za cilj kreiranje prostora  za čitanje u sklopu igraonice u dječjoj bolnici Mostar na način da se sakupe  knjige, slikovnice i ostali sadržaji za čitanje putem donacija u sklopu akcije prilikom dežurstva na info pultu u zgradi Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru.

Članovi tima bili su studenti : Tatjana Andačić, Danijela Bubalo, Žana Bokan, Milka Brizić, Antonela Čović, Josipa Čuvalo, Josip Pavković, Marija Zlomislić.

Projekt ,,Upoznavanje Ekonomskog fakulteta i savjeti pri upisu“ imao je za cilj poboljšanje predstavljanja Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru kroz promo film novim generacijama.

Članovi tima bili su studenti : Franjo Bošnjak i Ante Ćubela.

Projekt ,,Full spremni za posao“ imao je za cilj da kroz praktičnu radionicu o pisanju životopisa i goste predavače doprinosi edukaciji mladih u vidu što boljeg osobnog predstavljanja prilikom pronalaska posla i intervjua.

Članovi tima bili su studenti : Marija Grbavac, Ivana Bešlić, Ante Katura, Luka Džidić, Ana Krezić, Josip Zovko, Ana-Maria Gavran, Ljubo Lukenda, Ivana Pavlović i Nikolina Krivić.

Projekt ''Podarimo osmijeh najmlađima“ imao je za cilj upoznati se dodatno sa radom organizacije Majčino selo kroz druženje sa njenim štićenicima.

Članovi tima bili su studenti : Andrea Drežnjak, Ana Glibo, Marija Dragičević, Marija Jurić, Karlo Šego.

Svi studenti su uspješno realizirali svoje projekte te pokazali kako je moguće uz malo volje i truda stvoriti ozračje međusobnog razumijevanja te steći znanja, iskustva i vještine i kroz praktičnu nastavu.

Hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u uspješnoj provedbi navedenih projekata.