Studenti Ekonomskog fakulteta u programu međunarodne razmjene Erasmus+ u Nysi (Poljska)

Studenti Ekonomskog fakulteta u programu međunarodne razmjene Erasmus+ u Nysi (Poljska)

Studenti Ekonomskog fakulteta Matea Milićević, Mateo Milićević te Robert Zelenika u programu međunarodne razmjene Erasmus+ u Nysi (Poljska).

Studentima su se pridružili i profesori sa Ekonomskog fakulteta.