Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu gradu Craiovi (Rumunjska)

Studenti Ekonomskog fakulteta u posjetu gradu Craiovi (Rumunjska)

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ljubica Vukojević, Renata Begić, Dražana Čuvalo, Josipa-Lana Kovač , Dragan Kordić, Daria Heljić u suradnji s REDAH-om kojeg predstavlja gosp. Himzo Tule u posjetu gradu Craiovi (Rumunjska) u kojem se održava 8. po redu susret unutar projekta LAGs (Local Action Groups) for EU.