Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali u radu međunarodnog simpozija "Stanje i perspektive u BiH" u Neumu

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali u radu međunarodnog simpozija "Stanje i perspektive u BiH" u Neumu

Studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru sudjelovali u radu međunarodnog simpozija "Stanje i perspektive u BiH" u Neumu zajedno sa doc.dr.sc. Josipom Grbavac, doc.dr.sc. Majom Letica i asistenticom Jelenom Jurić.