Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili Code Hub Mostar

Studenti Ekonomskog fakulteta posjetili Code Hub Mostar

U ponedjeljak, 4.3.2019. godine Code Hub Mostar je bio domaćin studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Studenti su u okviru kolegija Projektni menadžment imali priliku poslušati iz prve ruke kako izgleda rad na pripremi i implementaciji projekata u nevladinoj organizaciji. INTERA Tehnološki Park.

Intera TP je organizacija koja više od sedam godina uspješno priprema i implementira projekte i idealan je primjer kako se pristupom različitim fondovima mogu ostvariti poslovni ciljevi. Tijekom jednosatnog predavanja studenti su imali priliku čuti više o aktivnostima koje svakodnevno provodi INTERA TP, ali i naučiti kako se priprema kvalitetan projektni prijedlog.

Na konkretnim primjerima projekata, koje je INTERA TP uspješno implementirao, studenti su se mogli upoznati s različitim donatorima i izazovima implementacije. Kao poseban primjer se istaknuo i projekt CODE, financiran iz Interreg IPA CBC Programme HR-BA-ME 2014-2020, kroz koji je prije gotovo godinu dana otvoren Code Hub Mostar. Na taj su se način studenti upoznali i sa samim radom ovog coworking prostora čije prostorije i oni mogu besplatno koristiti do kraja 2019. godine.