Smotra Sveučilišta u Mostaru

Smotra Sveučilišta u Mostaru

Sveučilište u Mostaru organiziralo je na Građevinskom fakultetu smotru za buduće studente. Na smotri su se učenicima završnih razreda srednjih škola i svim zainteresiranim osobama predstavili fakulteti Sveučilišta. Učenici su na smotri upoznati sa sveučilišnim programom kao i uvjetima upisa.