Rezultati razredbenog postupka za akademsku 2022./2023. godinu

Rezultati razredbenog postupka za akademsku 2022./2023. godinu

Rang lista prijavljenih kandidata na razredbeni postupak za akademsku 2022./2023. godinu

 

Rang lista prijavljenih kandidata na razredbeni postupak za akademsku 2022./2023. godinu nalazi se na linku:

RANG LISTA PRIJAVLJENIH ZA RAZREDBENI POSTUPAK

 

Prvih 10 kandidata prema popisu stekli su pravo upisa kao redoviti uz potporu Ministarstva (Županije osnivači).

Ostali kandidati mogu se upisati u status Izvanrednog ili redovitog uz plaćanja i sami plaćaju studij.

Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija i I. godinu stručnog studija za SVE studente provodi se od 11.7.2022. do 22.7.2022.godine.

Svi studenti koji se ne upišu u srpanjskom upisnom roku, upisu mogu pristupiti u rujanskom upisnom roku, u periodu od 29.8.2022. godine.

Svi detalji i upute vezane za upise nalaze se na linku: https://ef.sum.ba/hr/upe-240-ects