Rektorova nagrada za šport, studentski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta u Mostaru