Rektorova nagrada 2020.

Rektorova nagrada 2020.

Odlukom Rektora Sveučilišta u Mostaru 01-5839/20 od 6. studenog 2020. godine pokreće se postupak dodjele Rektorove nagrade za uspjeh u akademskoj 2019./2020. godini.

Prijavu mogu podnijeti redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija ukoliko ispunjavaju tražene uvijete:

1.    u trenutku prijavljivanja nisu stariji od 26 godina,
2.    prethodno nikad nisu bili dobitnici Rektorove nagrade,
3.    moraju imati položene sve ispite iz prethodne godine studija do 30. rujna 2020. godine s prosjekom ocjena najmanje 4,00,
4.    nisu ponavljali niti jednu godinu studija.

U Tajništvo fakulteta najkasnije do četvrtka, 19. studenog 2020. godine do 15:00 sati potrebno je dostaviti:

·       Prijavu u pisanom obliku;
·       Izjavu da nisu bili dobitnici Rektorove nagrade ranijih godina;
·       Prijepis ocjena;  
·       Potvrdu o statusu studenta.

Dva najbolja studenta (jedan student preddiplomskog i jedan student diplomskog studija) Ekonomskog fakulteta mogu dobiti „Rektorovu nagradu“.

 

Obavijest o raspisivanju natječaja za Rektorovu  nagradu za uspjeh u akademskoj 2019./2020. godini. 

 

Natječaj - Rektorova nagrada za šport,studentski znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta