Raspored nastave za zimski semestar

Raspored nastave za zimski semestar

U ponedjeljak 11.10.2021. godine počinje nastava u zimskom semestru akademske 2021./2022. godine na preddiplomskom i stručnom studiju.

U ponedjeljak 11.10.2021. godine započinje nastava na svim godinama na preddiplomskom i stručnom studiju na Ekonomskom fakultetu.

Raspored nastave za četverogodišnji preddiplomski studij:
I godina: https://bit.ly/31k9cWp
II godina: https://bit.ly/2Hjknru
III godina: https://bit.ly/37j1csC
IV godina: https://bit.ly/2IHbmcl


Raspored nastave za trogodišnji stručni studij:
I godina: https://bit.ly/3karKjr
II godina: https://bit.ly/3j2WtO0
III godina: https://bit.ly/3j9KGNN


Raspored nastave za trogodišnji stručni studij Centar Vitez:
I godina: (nastava ne počinje ovaj tjedan)
II godina: https://bit.ly/2XeuuWD
III godina: https://bit.ly/3ndY5sv


Raspored nastave za diplomski jednogodišnji studij (Mostar) sa pripadajućim linkovima:
I godina: (nastava ne počinje ovaj tjedan)


Raspored nastave za diplomski dvogodišnji studij (Mostar) sa pripadajućim linkovima:
I godina: (nastava ne počinje ovaj tjedan)
II godina: https://bit.ly/347VsQi