Raspored nastave za ljetni semestar

Raspored nastave za ljetni semestar

U ponedjeljak 7.3.2022. godine počinje nastava u ljetnom semestru akademske 2021./2022. godine na preddiplomskom i stručnom studiju.

I godina: https://bit.ly/31k9cWp
II godina: https://bit.ly/2Hjknru
III godina: https://bit.ly/37j1csC
IV godina: https://bit.ly/2IHbmcl


Raspored nastave za trogodišnji stručni studij:
I godina: https://bit.ly/3karKjr
II godina: https://bit.ly/3j2WtO0
III godina: https://bit.ly/3j9KGNN


Raspored nastave za trogodišnji stručni studij Centar Vitez:
I godina: -
II godina: https://bit.ly/2XeuuWD
III godina: https://bit.ly/3ndY5sv


Raspored nastave za diplomski jednogodišnji studij (Mostar) sa pripadajućim linkovima:
I godina: https://bit.ly/2T6sdqM


Raspored nastave za diplomski dvogodišnji studij (Mostar) sa pripadajućim linkovima:
I godina: https://bit.ly/2Iz4CNs
II godina: https://bit.ly/347VsQi