Radno vrijeme u tjednu od 18.7. do 22.7.2022.

Radno vrijeme u tjednu od 18.7. do 22.7.2022.

Prilagođeno radno vrijeme za  radni tjedan od 18.7. do 22.7. 2022.

Radno vrijeme svih službi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u tjednu od 18.7. do 22.7. 2022. je od 7:30 do 14:30 sati.

Mole se svi studenti da prilagode svoje potrebe radnom vremenu službi na Ekonomskom fakultetu.

Sve službe na Ekonomskom fakultetu imaju kolektivni godišnji odmor od 23.7. do 26.8. pa se mole svi studenti da završe sve obveze u posljednjem radnom tjednu.