Proslava dana Europe na Ekonomskom fakultetu

Proslava dana Europe na Ekonomskom fakultetu

Povodom proslave Dana Europe 9. svibnja 2019. godine  na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sklopu kolegija Ekonomske integracije u Europi održano je prigodno tematsko predavanje.

Predavanje je održao prof.dr.sc. Branimir Skoko, a tema predavanja bila je „Integracijski procesi u Europi“.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru bio je nositelj Jean Monet modula pod nazivom „Facts and Challanges of the EU Accession“ čiji cilj je bio podizanje svijesti o značaju EU i važnosti integracija.

U sklopu modula razvijen je i studijski program Poslovanja s EU na prvom i drugom ciklusu.