Promovirani novi doktori znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, polje ekonomije

Promovirani novi doktori znanosti iz znanstvenog područja društvene znanosti, polje ekonomije

U okviru obilježavanja Dana Sveučilišta u Mostaru 6.12.2016 u amfiteatru Građevinskog fakulteta promovirano je 29 novih doktora znanosti. Među promoviranim doktorima znanosti su i 3 doktora znanosti koji su uspješno obranili svoje doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na zajedničkom poslijediplomskom doktorskom studiju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu:

·         Mira Vujeva, doktorska disertacija pod naslovom „Utjecaj fiskalne decentralizacije na zadovoljavanje javnih potreba lokalne zajednice“, polje financije;

·         Anela Čolak, doktorska disertacija pod naslovom „Utjecaj poslovnih rizika na oblikovanje i plasman matematičke pričuve životnih osiguranja“, polje kvantitativna ekonomija i

·         Ante Džidić, doktorska disertacija po naslovom „Utjecaj razvoja tržišta kapitala na politiku dividendi“ polje financije.