Promocija lista SEF

Promocija lista SEF

Uredništvo časopisa studenata Ekonomskog fakulteta ˝SEF˝ i ove godine omogućilo je izlazak sada već jubilarnog 25. broja lista. (Kliknite link za preuzimanje novog broja)

Sedamnaest studenata, od 1. do 5. godine, vrijedno je radilo u istraživanju, pripremi i pisanju, na čelu sa glavnim urednikom Robertom Tokićem, zamjenicom Marijom Karlović i 15 članova uredništva: Ivom Čarapinom, Nikolom Škobićem, Nikolinom Krivić, Ivom Šunjić, Mariom Zelićem, Marijom Perić, Danielom Mišković, Ilirjanom Spaći, Umihanom Mulać, Karlom Njavro, Ninom Kolobarić, Ivom Trogrlić, Marijom Šiljeg, Dorotejom Ereš i Klarom Jurič.

Zbog trenutne situacije s pandemijom Covid-19 promocija novog lista biti će u drugačijim uvjetima nego uobičajeno. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja s početkom u 12:00h putem Google Meet-a. Pola sata prije početka biti će objavljen link putem kojeg se možete pridružiti. Nadamo se da će te svojom nazočnošću uveličati ovaj događaj.

Link na arhiv dosadašnjih izdanja lista SEF.

PDF - novi broj lista SEF

PROMOTIVNI VIDEO NOVOG 25. BROJA LISTA SEF