Program Unicredit Banke pod nazivom „Iskoristi priliku“

Program Unicredit Banke pod nazivom „Iskoristi priliku“

Pozivaju se studenti završnih godina studija Ekonomskog fakulteta da se prijave u Program Unicredit Banke pod nazivom „Iskoristi priliku“.

Svi detalji nalaze se na plakatu.

ISKORISTITE PRILIKU