Poziv za iskazivanje interesa pohađanja obuke za stjecanje računovodstvenih zvanja

Poziv za iskazivanje interesa pohađanja obuke za stjecanje računovodstvenih zvanja

 Početak obuke je planiran od 11. travnja 2022. godine u Mostaru na Ekonomskom fakultetu.

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

  1. ukupan fond sati za modul – 50 sati
  2. cijena obuke po predmetu – 200,00 KM

b) certificirani računovođa (CR)

  1. ukupan fond sati za modul – 60 sati
  2. cijena obuke po predmetu – 300,00 KM

c) ovlašteni revizor (OR)

  1. ukupan fond sati za modul – 80 sati
  2. cijena obuke po predmetu – 400,00 KM 

Početak obuke je planiran od 11. travnja 2022. godine u Mostaru na Ekonomskom fakultetu:

Ekonomski fakultet Mostar,
Matice hrvatske b.b.
88000 Mostar

Certifikat:
Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

Dodatne informacije i prijave:
- Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru https://ef.sum.ba
- Prijave slati e-mailom na adresu: branimir.skoko@ef.sum.ba

Napomena: 
Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog modula ili predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.