Poziv za iskazivanje interesa pohađanja obuke za stjecanje računovodstvenih zvanja

Poziv za iskazivanje interesa pohađanja obuke za stjecanje računovodstvenih zvanja

Ekonomski fakultet

Sveučilišta u Mostaru

  

 

- P O Z I V –

 

ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

  

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

1.      ukupan fond sati za modul – 50 sati

2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 200,00 KM

 

b) certificirani računovođa (CR)

1.      ukupan fond sati za modul – 60 sati

2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 300,00 KM

 

c) ovlašteni revizor (OR)

1.      ukupan fond sati za modul – 80 sati

2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 400,00 KM 

 

Obuka će se održati nakon dobivanja suglasnosti Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, u Mostaru na Ekonomskom fakultetu: Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b. 88000 Mostar.

Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

 

Dodatne informacije i prijave:

 

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata