POZIV-Podrška najboljim studentima (Fed. ministarstvo obrazovanja i znanosti)

POZIV-Podrška najboljim studentima (Fed. ministarstvo obrazovanja i znanosti)

Pozivaju se studenti za kandidiranje za dodjelu podrške najboljim studentima, državljanima Bosne i Hercegovine koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti. Kriteriji koji moraju biti ispunjeni:

·         Podrška se odnosi na najbolje studente završne godine Preddiplomskog i Stručnog studija s najboljim prosjekom na dosadašnjem studiju

Potrebno dostaviti:

·         Ovjerena kopija osobne iskaznice studenta,

·         Ovjerena kopija CIPS-ove prijave prebivališta,

·         Ovjeren prosjek ocjena tijekom cijelog studija (akademski uspjeh),

·         Potvrda banke o posjedovanju tekućeg računa u banci s brojem transakcijskog računa banke (ne starija od tri mjeseca)

 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru može kandidirati jednog studenta/studenticu s najboljim postignutim uspjehom na dosadašnjem studiju.

 

Rok za prijavu do petka 31.10.2019. godine do 15,00 sati u ured Dekana.

POZIV - preuzimanje

 

 

 

    TAJNIŠTVO