POZIV NA PREDAVANJE-Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu

POZIV NA PREDAVANJE-Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu

U organizaciji francuskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini u petak 26.5.2017. god. s početkom u 09,00 sati će u amfiteatru na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru biti održano predavanje na engleskom jeziku pod nazivom

“Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu” gospođe Anne-Lise Rodier

 

Anne-Lise Rodier je profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Parizu, Direktorica poduzeća koje je dio mreže ženskog poduzetništva (REF) čiji je Predsjednik bila godinama. REF je francuska Federacija 18  udruženja  koje  favoriziraju  predstavljanje  ženskog  poduzetništva  u  francuskom  ekonomskom svijetu. 

Rukovodeći se francuskim primjerom, Anne Lise Rodier će se osvrnuti na položaj žena u poslovnom svijetu. U tom smislu će se razmatrati brojni, osobni i profesionalni faktori koji utiču na sudjelovanje, te na različite aktivnosti koje treba razvijati. Bit će prije svega razmotreno zakonodavstvo u oblasti borbe protiv diskriminacije, potpore i podizanja svijesti o važnosti ženskog poduzetništva (zahvaljujući mrežama).