Potpisan Ugovor o izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju između Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Potpisan Ugovor o izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju između Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Lajoš Žager i dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Mila Gadžić potpisali Ugovor o izvođenju nastave na preddiplomskim i diplomskim studijama za akademsku 2015./2016. godinu.