Počinju IV. Susreti katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije Vlašić 2017.

Počinju IV. Susreti katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije Vlašić 2017.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru tradicionalni IV. Susret katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije pod nazivom "Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe - izazovi EU integracija". Susret se održava od 13. do 15. srpnja 2017. u prostorima EKO FIS Vlašić.

Susret čine tri događaja:

  • interkatedarski skup, (predstavljanje rada Katedri za računovodstvo ekonomskih fakulteta zemalja regije (Slovenija, Hrvatska, Srbija i BiH)
  • znanstveni skup  "Stanje i perspektive računovodstvene profesije u zemljama jugoistočne Europe - izazovi EU integracija" prezentiranje prispjelih radove u  polju
  • okrugli stol "Reforme u računovodstvu i financijama u kontekstu EU integracija" - Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH