Panel rasprava na temu "Izazovi računovodstvene profesije u digitalizaciji poslovanja“ održana na Ekonomskom fakultetu

Panel rasprava na temu "Izazovi računovodstvene profesije u digitalizaciji poslovanja“ održana na Ekonomskom fakultetu

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru upriličio je panel raspravu na temu "Izazovi računovodstvene profesije u digitalizaciji poslovanja“ u petak 7. lipnja 2019. godine.

Na panelu su sudjelovale: izv. prof. dr. sc. Jelena Poljašević Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, doc. dr. sc. Kristina Mijić Ekonomski fakultet u Subotici Univerzitet u Novom Sadu, doc. dr. sc. Mirjana Hladika Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Josipa Grbavac Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Panel je organiziran u okviru projekta kojeg Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi na afirmiranju računovodstvene profesije i unaprjeđenju znanja i vještina koje studenti ekonomskih fakulteta trebaju razviti i usvojiti tijekom školovanja.