Organiziranje obuke kandidatima za stjecanje zvanja certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR), ovlašteni revizor (OR)

Organiziranje obuke kandidatima za stjecanje zvanja certificirani računovodstveni tehničar (CRT), certificirani računovođa (CR), ovlašteni revizor (OR)

Raspored predavanja - Edukacija će se održati u razdoblju od 15.04. do 05.05. 2015. godine za dva predmeta modula 2, odnosno Certificiranog računovođu

 

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
b) certificirani računovođa (CR)
c) ovlašteni revizor (OR)

A.    Certificirani računovodstveni tehničar

1.      ukupan fond sati po modulu – 50 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 200,00 KM
3.      početak obuke – 10. travnja 2015. godine

B.     Certificirani računovođa

1.      ukupan fond sati po modulu – 60 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 300,00 KM
3.      početak obuke – 10. travnja 2015. godine

C.     Ovlašteni revizor

1.      ukupan fond sati po modulu – 80 sati
2.      cijena obuke po predmetu s uključenim PDV-om – 400,00 KM
3.      početak obuke – 10. travnja 2015. godine

Mjesto održavanja obuke za sve module:
Mostar, Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b.
 
Certifikat:
Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci
 
Dodatne informacije i prijave:
 
- Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru http://ef.sve-mo.ba
- Telefon: 036 355 100; fax: 036 355-130 ;
- Prijave se primaju do 09.04.2015. godine

 

Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata