Organizirana studijska posjeta studenta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Organizirana studijska posjeta studenta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru organizirao je i ove godine već tradicionalnu studijsku posjetu studenata poslovnom  sektoru, čiji je glavni cilj povezati  teoriju i praksu.

Posljednji dan sunčanog svibnja, stotine studenta druge godine preddiplomskog studija i stručnog studij Ekonomskog fakulteta u sklopu kolegija Menadžment, kao i par studenta sa Filozofskog fakulteta u sklopu kolegija Menadžment javne uprave i lokalne samouprave, iskoristili su za studijsku posjetu. Studenti su posjetili Aluminij d.d Mostar, Violetu d.o.o. Grude kao i upravu Grada Širokog Brijega pod vodstvom profesora Zdenka Klepića i Nikole Papca te asistenata Damira Lucovića i Lidije Šunjić.

Prvi na redu je bio Aluminij d.d. Mostar. U širim krugovima poznat kao hercegovački div koji zapošljava 900 djelatnika i ostvaruj godišnji izvoz koji premašuje 150 milijuna eura. Njegova  struktura kapitala iznosi: 44% udio malih dioničara, 44% udio Federacije BiH i 12% udio Vlade Republike Hrvatske. Kratku prezentaciju o ljudskim resursima i organizacijskoj strukturi održala je Sonja Horvat-Granić, direktorica Odjela ljudskih resursa Aluminija. Direktor Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija Darko Juka studentima je pričao o značaju same korporacije kao i njenim proizvodima te budućim planova i strategijama.

Nakon Aluminija, na red je došla Violeta d.o.o. Grude. Regionalni lider u proizvodnji široke game higijenskih potrepština, Violeta d.o.o. ima svoje vlastite pogone u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Studenti su prvo imali priliku slušati o ljudskim resursima i mogućnostima zaposlenja u toj organizaciji. A nakon toga, za njih je organizirana posjeta pogonima gdje su imali priliku uživo vidjet kako nastaje određeni proizvod.

Grad Široki Brijeg je administrativno središte Zapadno-Hercegovačke Županije, gdje su studenti imali priliku vidjeti kako funkcionira i rad gradske uprave. Predsjednik Gradskog vijeća Vinko Topić, šef odsjeka za gospodarstvo Andrija Kraljević, savjetnik gradonačelnika za odnose s javnošću Toni Galić i Dijana Sesar, stručni savjetnik u Službi za financije, nastojali su studentima pojasniti zašto se Široki Brijeg svrstava u sami vrh općina i gradova po razvijenosti.

Ovim putem želimo zahvaliti, prije svega, svim studentima na njihovoj zainteresiranosti za samu studijsku posjetu te ugodnu atmosferu, a svakako i navedenim tvrtkama i organizacijama na toploj dobrodošlici.