Okrugli stol u okviru III susreta katedri za računovodstvo

Okrugli stol u okviru III susreta katedri za računovodstvo

Na skupu je govorila ministrica financija Federacije BiH. Ministrica je istakla značaj ministarstva financija u reformskim procesima. U svim aktivnostima koje ministarstvo vidi Zakon o računovodstvu i reviziji predstavlja iskorak i očekuje se njegovo skoro usvajanje.

Doc.dr.sc. Miro Džakula, direktor Uprave za neizravno oporezivanje stavio je naglasak na stanje neizravnih poreza i potrebe usklađivanja sa EU direktivama.

Gosp. Ivanišević, predsjednik Upravnog odbora naglasio je dobru suradnju Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika kao i dobru suradnju između Ministarstva financija i Saveza i pozvao na suradnju katedre za računovodstvo.

 


Round table talks on the third meeting of the accounting departments of the countries in the region – “State and perspective of accounting proffession in the countries of Southeastern Europe – challenges and reforms “

Minister of finance of Federation of BiH, Ms. Jelka Milićević has undelined the importnace of Ministry of finance in the reform process. In all activities of the Ministry, Law on accounting and audit is one important step and it is expected to be adopted soon.

Miro Džakula, PhD, director of Indirect Taxation Authority, has underlined the importnace of indirect taxes and needs for harmonisation with EU regulations.

Mr. Marin Ivanišević, chairmain of the board of the has undelined good cooperation between Unions of accountants, auditors and financial workers of Federation of BIH, as well as between Ministry of finance and Union and invited accounting departments for futher cooperation.