Održano predavanje Ureda OECD-a za Jugoistočnu Europu

Održano predavanje Ureda OECD-a za Jugoistočnu Europu

Dana 11. listopada 2018. u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održana je prezentacija rezultata istraživanja vezanih za konkurentnost koji je proveo Ured OECD-a za Jugoistočnu Europu. Gospođa Marzena Kisielewska, voditeljica Ureda sa svojim suradnicima predstavila je njihov rad kao i rezultate provedenih istraživanja publiciranih pod nazivom :  Competitiveness in South East Europe : A policy  Outlook 2018.

Zadnje desetljeće gospodarstva Jugoistočne Europe (JIE)  bila su izožena opsežnom programu reformi zbog potrebe za povećanom konkurentnošću, regionalnom suradnjom i djelotvornijim gospodarskim upravljanjem. Unatoč određenom napredku u provedbi reformi regija se i dalje nosi sa visokim stopama nezaposlenosti ,niskim stopama rasta i nizom infrastrukturnih problema. U kontekstu mogućeg pristupanja EU ,ovaj izvještaj (drugi u seriji)  ima za cilj pomoći gospodarstvima koja sudjeluju u programu u razvoju boljih politika pružanjem dubinske ocjene ekonomskih pokazatelja i regionalne konkurentnosti kroz 17 dimenzija politika. Sveobuhvatni izvještaj s više od 600 pojedinačnih pokazatelja je rezultat suradnje predstavnika vlade, nevladinih organizacija i znanstvenika iz 6 gospodarstava regije (Albanija ,Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo , Crna Gora i Srbija) sa OECD-om.

Neke od preporuka za BiH na temelju indikatora su : razraditi na državnoj razini strategiju za razvoj MSP i njihovu suradnju sa izravnim stranim investitorima (FDI), raditi na daljnjem otklanjanju prepreka trgovini uslugama, pružiti podršku MSP u pristupu alternativnim  izvorima financiranja, reforma poreznog sustava, reforma upravljanja državnim poduzećima...

Od posljednjeg izdanja publikacije bilo je napretka u određenim područjima ali ostaju važni društveno-ekonomski izazovi na putu prema strukturnim reformama i regionalnoj konkurentnosti.

Više informacija o ovome istraživanju se može pronaći na: video i link