Predavanje guvernera Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Borisa Vujičića

Predavanje guvernera Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Borisa Vujičića

Guverner Hrvatske narodne banke prof. dr. sc. Boris Vujičić održao je u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru predavanje studentima na temu „Monetarna politika i konkurentnost“.

Guverner je u svojem izlaganju ukazao na mogućnosti i ulogu monetarne politike u vođenju ekonomske politike te monetarnim integracijama. Ukazujući na određena ograničenja koja postoje u zemljama jugoistočne Europe pred monetarnom politikom, naglasio je kako monetarna politika može imati plodove svojeg djelovanja samo uz strukturne reforme. Istakao je potrebu odgovornog ponašanja nositelja monetarne i ekonomske politike te njihovu međusobnu koordinaciju. Guverner je istaknuo kako je ulazak u EU Republici Hrvatskoj donio pozitivne gospodarske učinke te nastojanje HNB-a da po udovoljenju kriterija uvede u monetarni sustav euro. Nakon predavanja guverner je odgovarao na pitanja studenata, nastavnika Ekonomskog fakulteta i predstavnika Centralne banke BiH.

Predavanje je održano kao dio aktivnosti koje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru provodi u okviru projekta Jean Monnet i u suradnji Asocijacije za europske studije BiH (ECSA BiH) u promociji EU integracija na putu na kojem se nalazi BiH.