Održano predavanje “Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu”

Održano predavanje “Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu”

U organizaciji francuskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini, u petak 26.05.2017. na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru, održano je  predavanje na engleskom jeziku pod nazivom “Podrška angažiranju žena u poslovnom svijetu”.

Predavanje je održala gospođa Anne-Lise Rodier, profesorica na Fakultetu političkih znanosti u Parizu. Osim što je profesorica, ona je i direktorica poduzeća koje je dio mreže ženskog poduzetništva (REF) čija je Predsjednica bila godinama. 

Naglasak predavanja bio je na položaj žena u poslovnom svijetu Francuske. Razmatrani su brojni, osobni i profesionalni faktori koji utječu na sudjelovanje, te na različite aktivnosti koje treba razvijati kako bi se smanjila diskriminacija. U tom kontekstu razmotreno  je i zakonodavstvo u oblasti borbe protiv diskriminacije, potpore kao i podizanja svijesti o važnosti ženskog poduzetništva.

Na interaktivnom predavanju sudjelovali su studenti prediplomskog studija Ekonomskog fakulteta, kao i profesori te asistenti. Svoju podršku dala je i prof. dr. sc Izabela Dankić, prorektorica za međunarodnu suradnju. Tokom predavanja, sudionici su davali i svoja mišljenja te uspoređivali podatke Francuske sa Bosnom i Hercegovinom. No, na kraju svi prisutni su se složili sa zaključkom kako ženama treba dati više prilika u poslovnom svijetu.