Održano Nastupno predavanje dr.sc. Željka Bošnjaka

Održano Nastupno predavanje dr.sc. Željka Bošnjaka
U ponedjeljak 15.7.2019. godine s početkom u 10 sati u dvorani 6 Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održano je nastupno predavanje dr.sc. Željka Bošnjaka na temu "Privremene razlike prema MRS 12 - Porezi na dobit mogućnost njihova nastanka u F BiH.