Održano gostujuće predavanje - UniCredit Bank d.d.

Održano gostujuće predavanje - UniCredit Bank d.d.

Predstavnici UniCredit Bank d.d. Mostar Jelena Petrović, voditelj bankarskih i makroekonomskih analiza i Igor Čarapina, specijalist za razvoj ljudskih resursa/HR business partner održali su gostujuće predavanje na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru u srijedu (24.05.2017.) u sklopu kolegija Menadžment na drugoj godini preddiplomskog studija.

UniCredit je snažna paneuropska grupa sa jednostavnim modelom komercijalnog bankarstva. UniCredit europska mreža banaka posluje u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Rusiji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji i Turskoj. Naglasak predavanja bio je na organizacijskoj strukturi UniCredit d.d. kao i mogućnosti  zaposlenja, praksama i stipendijama.

Pozvani su i svi studenti, koji su zainteresirani za mogućnost rada i prakse u ovoj organizaciji, da se prijave na link: https://www.unicredit.ba/ba/banka/karijere/karijere.html