Održano gostujuće predavanje na kolegijima Osnove marketinga, Osobna prodaja i pregovaranje i Upravljanje prodajom

Održano gostujuće predavanje na kolegijima Osnove marketinga, Osobna prodaja i pregovaranje i Upravljanje prodajom
Predavanje je održala gđa Ozrenka Jelić, stariji direktor za strateški razvoj tvrtke ATACO, koja je studentima prezentirala kako ATACO sa visokom uspješnošću ovladava područjem upravljanja ključnim kupcima, tradicionalnim kanalom, Horeca i Pharma kanalom, kao i kategorijama proizvoda, upravljanja lancem nabave i trade marketinga.