Održano gostujuće predavanje – Upravljanje marketingom

Održano gostujuće predavanje – Upravljanje marketingom

Održano gostujuće predavanje na kolegiju Upravljanje marketingom, na trećoj godini pred-diplomskog studija.

Predavanje je održala Tatjana Dujmović, mag.oec, brend menadžer u tvrtci Manedra Company d.o.o., generalnom distributeru brenda Wilkinson Sword. Tema gostujućeg predavanje bila je Upravljanje marketingom na primjeru pozicioniranja brenda Wilkinson Sword. Na predavanju su studenti imali priliku vidjeti primjere iz prakse upravljanja marketingom u suvremenim tržišnim okolnostima. Fokus predavanja je bio na upravljanju  marketingom kroz više kanala kao i na praksi kombiniranja globalnih i lokalnih pristupa u pozicioniranju brenda na Wilkinson Sword na više različitih tržišta.