Održana javna rasprava o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija "Poslovna ekonomija"

Održana javna rasprava o izmjenama i dopunama nastavnog plana i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija "Poslovna ekonomija"

U četvrtak 17.3.2016. godine u 13 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održava je javna rasprava o izmjenama i dopunama nastavnih planova i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskogstudija "Poslovna ekonomija" sa smjerovima "Marketing", "Menadžment", "Poslovna informatika", "Računovodstvo i financije" te predstavljen novi smjer "Poslovanje s EU"

U javnoj raspravi sudjelovali su predstavnici poslovnog sektora, javnih institucija, razvojnih agencija, studenti i profesori.