Održan radni sastanak dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu prof.dr.sc. Lajoša Žagera i dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Mostaru prof.dr.sc. Mile Gadžić

Održan radni sastanak dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu prof.dr.sc. Lajoša Žagera i dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Mostaru prof.dr.sc. Mile Gadžić

Održan radni sastanak dekana Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu prof.dr.sc. Lajoša Žagera i dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilista u Mostaru prof.dr.sc. Mile Gadžić

Radnom sastanku se pridružio dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.