Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike studenata

Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike studenata

Raspisuju se studentski izbori na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2022./2023. godinu. Studentski izbori održat će se 15. studenog 2022. godine u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Izbori će se održati na 5 izbornih mjesta i to:

  • Izborno mjesto 1 za I. godinu preddiplomskog studija
  • Izborno mjesto 2 za II. godinu preddiplomskog studija
  • Izborno mjesto 3 za III. godinu preddiplomskog studija
  • Izborno mjesto 4 za IV. godinu preddiplomskog studija
  • Izborno mjesto 5 za I. i II. godinu diplomskih studija

Pravo glasa imaju svi studenti, redoviti i izvanredni, koji su upisani u akademskoj 2022./2023. godini i nalaze se na biračkom popisu.

Glasovati se može samo na biračkom mjestu i ne može se glasovati za drugu osobu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.