Odluka o provedbi nastupnog predavanja

Odluka o provedbi nastupnog predavanja

Dr. sc. Željko Bošnjak, pristupnik za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo, skupina predmeta „računovodstva", održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent.

Nastupno predavanje biti će održano u ponedjeljak 15. srpnja 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani 6 s početkom u 10,15 sati na temu „Privremene razlike prema MRS 12 - Porezi na dobiti mogućnost njihova nastanka u Federaciji BiH“.

Nakon nastupnog predavanja pisanu ocjenu o nastupnom predavanju, na propisanom obrascu, dat će Povjerenstvo u sastavu: 

izv.prof.dr.sc. Josipa Grbavac, predsjednik
izv.prof.dr.sc. Igor Živko, član
doc.dr.sc. Maja Letica, član