Obrana specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj malih i srednjih poduzeća na razvoj gospodarstva"

Obrana specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj malih i srednjih poduzeća na razvoj gospodarstva"

SVEUČILIŠTE U MOSTARU
EKONOMSKI FAKULTET

Mostar, 11.07.2014.

Sukladno članku 92. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur.br.: 02-1095-01/14 od 11.07.2014. godine, zakazuje se

O B R A N A

Specijalističkog završnog rada pod nazivom "Utjecaj malih i srednjih poduzeća na razvoj gospodarstva" pristupnica Marijane Markota za 17.07.2014. godine u 11'30 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u dvorani 215.
Pristup javnom razgovoru je slobodan.