Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Obavijest o održavanju promocije u Mostaru

Dana 11.12.2019. održati će se svečana promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru. 

U promociju će bit uključeni studenti sa završenim stručnim, preddiplomskim i diplomskim studijem, koji su ispunili sve svoje obveze predviđene po Nastavnom planu i programu studija (računajući i na obranu diplomskog ili završnog rada), najkasnije do 8.11.2019. godine.

Obveza studenta stručnog studija koji nemaju završni rad je da do predviđenog termina predaju indeks u studentsku službu ukoliko to već nisu učinili kako bi se uključili u svečanu promociju.

O točnoj satnici promocije, kao i o ostalim tehničkim informacijama studenti će biti informirani u narednom periodu.