Obavijest o Natječaju za studentsku stipendiju Nakić Grupe u suradnji sa Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2016/2017. godine

Obavijest o Natječaju za studentsku stipendiju Nakić Grupe u suradnji sa Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Mostaru za akademsku 2016/2017. godine

Obavještavamo Vas da je Nakić Grupa u suradnji sa Ekonomskim fakultetom, Sveučilišta u Mostaru raspisala Natječaj za dodjelu studentske stipendije za akademsku 2016/2017. godinu. Prijaviti su se mogli studenti IV. godine preddiplomskog studija i V. godine diplomskog studija Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru. 

Stipendiju je dobio student V. godine diplomskog studija Zvonimir Bošnjak sa kojim je potpisan ugovor o stipendiranju i kojega očekuje zaposlenje nakon diplomiranja.