Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Danijele Madžar

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Danijele Madžar

Nastupno predavanje dr.sc. Danijele Madžar na temu "Upravljanje kreativnošću", pristupnice za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docentice, znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana menadžment, skupina predmeta "menadžment u turizmu", održat će se u ponedjeljak, 25.2.2019.godine u dvorani br. 6, s početkom u 15:15 sati.

Odluka o nastupnom predavanju