Ožujsko studentski natječaj 2018.

Ožujsko studentski natječaj 2018.

Molson Coors i Ožujsko pivo provode u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, i ove godine, projekt osmišljavanja promotivnih aktivnosti.

Za sudjelovanje u projektu, prije svega, potrebno je odabrati jednu od tema:

1.       Žuja regionalni pristup
2.       Žuja digitalne aplikacije
3.       Žuja i mladi

Obavezne stavke projektnog rješenja:

·         napraviti istraživanje, anketu, pitati prijatelje što misle o Ožujskom pivu, o njegovim prednostima i konkurentima na tržištu;

·         napraviti istraživanje, anketu na gore izabranu temu;

·         razraditi projekt sa detaljno definiranim aktivnostima, vremenskim okvirom i budžetom;

·         postaviti ciljeve projekta prema SMART pristupu

·         osmisliti online aktivnosti (socijalne mreže, aplikacije i ostali digitalni kanali);

·         osmislite aktivnosti/promocije/nagrade kroz sve prodajne kanale (velike lance, male trgovine i HoReC) kao i medijske kanale;

·         identificirajte značajne događaje na kojima Žuja treba biti prisutna;

·         napraviti SWOT analizu Ožujskog piva i dva glavna konkurenta na tržištu.

 

Najbolji projekti biti će nagrađeni vrijednim nagradama.

 

Prijave i dodatne informacije: pp.efmo@gmail.com

Prilikom prijave navesti:  ime i prezime, naziv tima i teme, fakultet i broj indeksa. Moguće je sudjelovati samostalno ili u timu (maksimalno tri člana).

U projektu mogu sudjelovati:  svi studenti Sveučilišta u Mostaru.

Uvodna prezentacija projekta održana je u srijedu, 24.10.2018.  u 11:00 na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru (sala 214)