Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

Natječaj za upis na poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata Ur. broj: 01-2219/17 od 20. studenoga 2017. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Prijavni obrazac

EKONOMSKI FAKULTET 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij traje 6 semestara (3 godine)  i izvodi se u dva smjera:

1.    Ekonomija

2.    Poslovna ekonomija

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

 

Ukupna cijena (školarina) studija iznosi 20.000,00 KM, a plaća se u obrocima.

Kandidatima koji su završili određeni poslijediplomski znanstveni ili specijalistički studij iz polja ekonomije iznos školarine će se umanjiti sukladno odluci Vijeća PDS-a i priznatim ECTS bodovima.

 

UVJETI ZA UPIS

Na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij može se prijaviti:

 • osoba koja je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij (mag. oec.) i stekla najmanje 300 ECTS bodova,
 • osoba koja je završila odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec. oec).
   

Pravo upisa na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij imaju i kandidati koji su kvalifikacije stekli po studijskim programima prije akademske 2008./2009. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to:

 • osobe koje su završile odgovarajući dodiplomski sveučilišni studij (dipl.oec.),
 • osobe koje su završile odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij (mr.sc.),

 

Pravo upisa imaju osobe koje su završile drugi sveučilišni dodiplomski, odnosno, sveučilišni diplomski studij uz polaganje razlike kolegija koje utvrdi Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija.

Pravo upisa imaju strani državljani koji su studij završili u inozemstvu, uz prethodnu obvezu provođenja Zakonom predviđenog postupka utvrđivanja ekvivalentnosti diplome (nostrifikacija).

Upis kandidata na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij provodi se na temelju javnog natječaja  i selekcijskog postupka.

Kandidati upisuju studij u cjelini.

 

Dokumentacija potrebna za prijavu:

 • popunjen obrazac prijave – može se preuzeti na web stranici fakulteta
 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti,
 • izvadak iz matične knjige rođenih (ovjerena preslika),
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu o završenom dodiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ovjerene preslike),
 • potvrdnicu/uvjerenje o položenim ispitima s ostvarenim prosjekom ocjena iz prethodnih ciklusa studija.

Upisne kvote: Na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju smjer „Ekonomija“ upisuje se 15 kandidata, a na  smjer „Poslovna ekonomija“ 20 kandidata.

Rok prijave: Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku i web stranicama Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Zbog Božićnih i Novogodišnjih blagadana rok za prijave na natječaj produžen je do 22.1.2018. godine.

 

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru
Ekonomski fakultet
Matice hrvatske bb
88000 Mostar

Uz naznaku:  „Za Natječaj za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij“

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na web stranici Ekonomskog fakulteta, mail: bskoko@sve-mo.ba,  odnosno, na telefon broj: 00387 36 355117 ili 00387 36 355100

 

Shema poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija“