Natječaj za Sveučilište u Grazu za ljetni semestar 2017./2018

Natječaj za Sveučilište u Grazu za ljetni semestar 2017./2018

Otvoren je natječaj za Sveučilište u Grazu za ljetni semestar 2017./2018. za studentsku mobilnost (sva tri ciklusa).

Sve dodatne informacije vezane za prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu se pronaći u privitku, kao i na sljedećem linku 

 

Također molimo zainteresirane studente da putem emaila erasmus+k107@sve-mo.ba   dostave do 30.09.2017. sljedeće podatke i  dokumentaciju:

*             Registracijski obrazac (u privitku)

*             Kopija putovnice

*             Prijepis ocjena

*             Potpisani ugovor o učenju od strane prodekana fakulteta

(koordinatora i prorektorice za međunarodna suradnja (studenti su dužni provjerite sa svojim voditeljima odijela na fakultetu koje kolegije mogu uzeti kako bi im se mogli priznati po povratku s razmjene, a prema Erasmus+ programu minimalni broj ECTS je 20) - u privitku emaila.

*             Za studente doktorskih studija potpisani pismo odobrenja iz Graza

(predložak pisma je u privitku)

 

Za sve dodatne informacije kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju.