Natječaj za studentsku stipendiju u Lukas TP Nakić d.o.o.

Natječaj za studentsku stipendiju u Lukas TP Nakić d.o.o.

Društvo Lukas TP Nakić d.o.o. u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru objavljuje Natječaj za dodjelu dviju studentskih stipendija za akademsku 2019./2020. godinu.

Prijaviti se mogu redovni studenti završne godine diplomskog studija koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

•        da su državljani Bosne i Hercegovine

•        da ne obnavljaju godinu studija u koju su upisani

•        da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davatelja stipendije

•        da kao studenti završne godine nisu stariji od 26 godina života

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

•        životopis

•        motivacijsko pismo

•        uvjerenje o državljanstvu (preslika ne starija od 6 mjeseci)

•        preslika prve stranice indeksa

•        potvrda fakulteta o statusu redovitog studenta

•        prijepis ocjena prethodnih godina studija

Društvo Lukas TP Nakić će sa korisnikom stipendije sklopiti Ugovor o stipendiranju kojim se uređuju međusobna prava i obveze društva i studenta korisnika stipendije. Završetkom studija i na ponudu društva Lukas TP Nakić, stipendisti će zasnovati pripravnički radni odnos.

Prijave s traženim dokumentima s naznakom ''NATJEČAJ ZA STIPENDIJU'' potrebno je dostaviti na e-mail adresu posao@lukas-nakic.com

ili putem pošte na:

 

Lukas TP Nakić d.o.o.

Fra Dominika Mandića br. 19

88220 Široki Brijeg

 

Natječaj ostaje otvoren do 31.10.2019.g.