Natječaj za izbor dekana

Natječaj za izbor dekana

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

Na temelju članka 67. Statuta Sveučilišta u Mostaru i odluke o raspisivanju javnog natječaja, ur.broj: 02-147-01/17, Znanstveno-nastavno vijeće Ekonomskog fakulteta raspisuje:

 

N A T J E Č A J

za izbor dekana

 

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Mostaru.

Za dekana može biti izabran nastavnik u akademskom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta i raspoređen na ustrojbenoj jedinici, ustanovi ili pridruženoj članici Sveučilišta na kojoj se bira za dekana.

Dekan se bira na razdoblje od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju prethodno naznačenih uvjeta, program rada i razvoja Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za mandatno razdoblje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu 1. veljače 2017.godine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave dostaviti na adresu:

Ekonomski fakultet

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

s naznakom „Prijava na natječaj za izbor dekana“