Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Nikolu Papca

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Nikolu Papca

 

 

O B A V I J E S T 

o nastupnom predavanju

 

Nastupno predavanje pred povjerenstvom, studentima i nastavnicima, za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Nikolu Papca, održati će se u srijedu 16.12.2015. godine u 9 sati u sali broj 9.

Tema nastupnog predavanje je: „Osobine sustava korporativnog upravljanja u BiH – usporedba sustava u entitetima u BiH“.

 

Nastupno predavanje održati će se pred Povjerenstvom u sastavu:

 

      1)            prof.dr.sc. Zdenko Klepić, predsjednik

      2)            prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak, član

      3)            doc.dr.sc. Katerina Malić Bandur, član

 

Pozivaju se svi zainteresirani studenti i nastavnici da budu nazočni na nastupnom predavanju.

 

 

 

Predsjednik povjerenstva

prof.dr.sc. Zdenko Klepić,