Nastavak projekta #E4U

Nastavak projekta #E4U

Projekt #E4U se nastavlja. Nakon uvodnih predavanja na Ekonomskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, sljedeća faza je bila Bootcamp.

Bootcamp faza održana je: 05 – 08. studenog 2016 u Hotelu Termag Jahorina, te je uključivala sesije kao što su: 1.Sažetak i koncept razvoja teme 2. Branding 3: Kreativni i produktivni rad i 4. Razvoj koncepta kampanje podizanja svijesti / prodaja u medije.

EUSR "Outreach za studente" je projekt čiji je cilj kreirati kreativne i javne kampanja podizanja svijesti koje ilustriraju percepciju mladih i misli o društveno ekonomskim reformama posebice u području obrazovanja, prvog radnog iskustva, zapošljavanje i poduzetništvo.

Zajedničkim snagama i pod vodstvom prodekana za nastavu, prof. dr. sc. Zdenka Klepića i doc.dr. sc. Veldina Ovčine u fazi Bootcamp sudjelovali su: studenti Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru(Stipan Zovko, Iva Klepić, Renata Begić i Daria Heljić) i Ekonomskog fakulteta, Univerziteta Džemala Bijedića u Mostaru(Emin Zećo, Ela Meškić, Tajma Taso i Alma Mujala).

Nakon te faze, studenti će razvijati svoje teme koje će  proširivati u suradnji sa mentorima kao što su: Samir Plasto (Freelancer), Kenan Tuzi  (KNAP), Tihana Tais (Direct Media, Samra Lučkin- (BORAM), Azra Selimović. Ta faza traje od 09. studenog – 07. prosinca 2016. godine.

Jezgra projekta je natjecanje za studente u kreiranju i plasmanu kampanjama za osvješćivanje javnosti. Prilikom natjecanja studenti moraju poštovati budžet, pravila te zakonske okvire. Nužno je da kampanje pokrivaju teritorij Bosne i Hercegovine te da ne diskriminiraju nijednu etničku skupinu.

Sudci su: Adnan Bilal (FTV direktor marketinga), Bojan Hadžihalilović (profesor i suvlasnik Fabrike), Nedžad Biberović ( Akova direktor marketinga).

Izbor i dodjela nagrade održat će se 18. siječnja 2017. godine u Hayat TV studiju.

Najbolji timovi bit će nagrađeni putovanje u Bruxelles, u razdoblju od 23- 29 siječnja 2017. godine, koja uključuje posjet deset gradova, kao što su Sarajevo, Banja Luka, Graz, Salzburg, Brussel, Burges, Luxemburg, Strasbourg, Vaduz, Verona, Trieste te  predstavljanje nagrađenih kampanja u nekim institucijama EU-a.