Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održan regionalni susret katedri iz marketinga

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu održan regionalni susret katedri iz marketinga

Ekonomski fakultet u Sarajevu prošli je tjedan bio dvostruki domaćin. Fakultet je ugostio regionalnu konferenciju Europske marketinške akademije (7th EMAC Regional Conference) i susret marketinških katedri regije.

Susretu marketinških katedri prisustvovali su profesori u području marketinga iz: Beograda, Ljubljane, Niša, Opatije, Osijeka, Rijeke, Varaždina i Zagreba. Iz Bosne i Hercegovine na susretu su se našli nastavnici marketinške grupe predmeta s Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva, kao domaćina, Ekonomskog fakulteta iz Tuzle i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Na susretu se razgovaralo o trendovima u marketinškoj teoriji i praksi, nastavnim planovima, suradnji na projektima i studijskim programima. Zadnji dan održana je promocija knjige „Osnove strateškog marketinga“ koja je plod suradnje profesora iz Sarajeva i Zagreba. Profesori s grupe marketing našeg fakulteta razmijenili su iskustva s ostalim kolegama te udžbenike iz područja marketinga što je knjižnicu Ekonomskog fakulteta obogatilo za deset novih knjiga iz područja marketinga.