Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan sastanak s predstavnicima Sveučilišta u Zadru i Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan sastanak s predstavnicima Sveučilišta u Zadru i Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održan je radni sastanak s predstavnicima Sveučilišta u Zadru i Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije (INOVAcija). Tema sastanka je suradnja na projektnim aktivnostima. Na sastanku s predstavnicima Ekonomskog fakulteta prisustvovale su doc.dr.sc. Božena Krce Miočić, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Sveučilišta u Zadru, ravnateljica  INOVAcije Vedrana Kevrić i  zamjenica ravnateljice Katarina Colić.

Postignut je dogovor o zajedničkoj prijavi projekta prekogranične suradnje, kao i o područjima buduće suradnje na projektnim aktivnostima. Dekanica Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Mila Gadžić, naglasila je kako suradnja ove vrste svakako pokazuje ustrajnost Ekonomskog fakulteta da se intenzivnije uključi u procese povlačenja sredstava iz projektnih fondova u svrhu izgradnje novih vještina i kompetencija i uspostave novih putova dugoročne održivosti.